Preskočiť na obsah

SLOVAK DIRECT

SLOVAK DIRECT

Rež.: Rasťo Hatiar

Slovensko/Slovakia, 2023, 25ˈ

Prvé voľné prelezenie jednej z najťažších ciest na Aljaške, v obrovskej vzdialenej a objektívne nebezpečnej stene najvyššieho vrchu Severnej Ameriky, v najlepšom možnom štýle a v jednom záťahu.

The film is about the first free climb of one of the most demanding climbing routes in Alaska, in a giant, remote, and objectively dangerous wall of North America’s highest peak, realized in the best possible style and in one push.

Blok 8

15:00, 13. 10. 2023 – piatok

3:00 p.m., October 13, 2023 – Friday

Veľká zasadačka MsÚ Poprad /

Congress Hall Poprad

19:00, 14. 10. 2023 – sobota

7:00 p.m., October 14, 2023 – Saturday

Kino Iskra Kežmarok /

Iskra Cinema Kežmarok