Preskočiť na obsah

Štít Maličký

The Small Peak

Rež.: Martin Dvořáček,

Česká republika/Czech Republic, 2023, 20ˈ

Dokumentárny portrét Štít Maličký je výstupom na vrchol. Nielen ten horský, geografický, ale aj náš vnútorný, ľudský. Čo nás priťahuje do hôr? Čo pre nás znamenajú? Môže byť aj človek žulovým masívom?
The documentary portrait “The Small Peak“ represents a climb to the summit – the geographical one on a mountain and the inner one, the human summit. What attracts us to the mountains? What do mountains mean to us? Can a man be a granite massif?

Blok 1

18:00, 11. 10. 2023 – streda 

6:00 p.m., October 11, 2023 – Wednesday

Veľká zasadačka MsÚ Poprad /

Congress Hall Poprad

19:00, 11. 10. 2023 – streda

7:00 p.m., October 11, 2023 – Wednesday

Kino Mier Spišská Nová Ves /

Cinema Mier Spišská Nová Ves

09:00, 12. 10. 2023 – štvrtok

9:00 a.m., October 12, 2023 – Thursday

Veľká zasadačka MsÚ Poprad /

Congress Hall Poprad