Preskočiť na obsah

Teória stvorenia

Creation Theory

Rež.: Ben Sturgulewski

USA, 2022, 22ˈ

Mimoriadna súhra medzi priestorom a časom, vedou a umením, hudbou, horami a morom sa stretáva v islandských západných fjordoch a berie nás na cestu od medzihviezdneho zrodu gravitácie a rytmu k ich konečnému ľudskému kreatívnemu vyjadreniu – surferovi na vlne, snoubordistovi na vrchole a hudobníkovi na pódiu.

In Creation Theory, extraordinary synchronicities between space and time, science and art, music and mountains and sea converge in the Westfjords of Iceland, taking us on a journey from the interstellar birth of gravity and rhythm, to their ultimate human creative expression: surfer on wave, snowboarder on peak, and musician on stage.

Blok 16

09:00, 15. 10. 2023 – nedeľa

9:00 a.m., October 15, 2023 – Sunday

Veľká zasadačka MsÚ Poprad /

Congress Hall Poprad