Preskočiť na obsah

Veľký kaňon

Grand Canyon

Rež.: Pavol Barabáš,

Slovensko/Slovakia, 2023, 64ˈ

Tri obrovské rieky sveta – Brahmaputra, Karnali a Colorado. Divoké pereje poslednej menovanej odhaľujú dávnu históriu Zeme. V jej spenených vodách sa vynárajú spomienky na kamaráta, ktorý v mnohých z nás zasial vášeň pre objavovanie tajomstiev veľkých riek.

Three big rivers of the planet – Brahmaputra, Karnali, and Colorado. Rapids of the latter uncover the ancient history of the Earth. Its white water brings back memories of a friend who awakened the passion for the big rivers‘ secrets in many of us.

Blok 5

21:00, 12. 10. 2023 – štvrtok

9:00 p.m., October 12, 2023 – Thursday

Veľká zasadačka MsÚ Poprad /

Congress Hall Poprad

19:00, 13. 10. 2023 – piatok

7:00 p.m., October 13, 2023 – Friday

Kino Iskra Kežmarok /

Cinema Iskra Kežmarok