Preskočiť na obsah

Zdola nahor

Up Over Down – Take Your Turn

Rež.: Manuela Mandl,

Rakúsko/Austria, 2022, 8ˈ

Manuela je majsterka sveta vo freeride a víťazka Verbier Xtreme 2022. Filmovým portrétom nás sprevádza jej babička, staršia dáma z nížiny. Snaží sa pochopiť a vysvetliť, prečo jej vnučku fascinuje freeridový snoubording a dobrodružstvo v horách, zatiaľ čo Manuela sa snaží pochopiť, prečo miluje šmýkanie sa na kuse dreva.
Manuela is afreeride worldchampion and Verbier Xtreme2022 winner. Her grandmother, an elderly lady from the flatlands, leads through the filmportrait. She tries to understand and explainher granddaughter’s fascination withfreeride snowboarding and mountain adventures, while Manuela tries to understand why she loves slidingon a piece of wood.

Blok 3

15:00, 12. 10. 2023 – štvrtok

3:00 p.m., October 12, 2023 – Thursday

Veľká zasadačka MsÚ Poprad /

Congress Hall Poprad