Preskočiť na obsah

IGOR KOLLER

Pôvodne stavebný inžinier, od roku 1989 na voľnej nohe ako horolezecký novinár a fotograf, športový organizátor a horolezec. Od roku 2000 bol sekretárom Slovenského horolezeckého spolku JAMES, od roku 2007 do roku 2019 predseda SHS JAMES. Ako fotograf a novinár je Igor Koller stálym dopisovateľom najvýznamnejších slovenských denníkov a mnohých zahraničných horolezeckých časopisov. V rokoch 1987 a 1989 získal prvé miesto vo fotografickej súťaži o Cenu Milana Kriššáka. Patril k najúspešnejším slovenským pretekárom v skalolezení, v sedemdesiatych a začiatkom osemdesiatych rokov minulého storočia sa pravidelne umiestňoval medzi prvými na  celoslovenských pretekoch, víťaz Slovenského pohára v rokoch 1981 a 1982. Špecialista na bouldering, v ktorom vyhral slovenské preteky v rokoch 1981, 1982 a 1984. Člen juniorského reprezentačného družstva Československa v rokoch 1974 – 1975 a člen štátnej reprezentácie v rokoch 1976 – 1977. Odvtedy pracuje v rôznych orgánoch horolezeckých organizácií, ale stále patrí medzi aktívnych slovenských horolezcov a organizátorov. Jeho výstupy sa pravidelne objavovali vyhodnotené ako najlepšie československé, respektíve slovenské výstupy roka.

Ocenenia: Majster športu 1976, Zlatý odznak JAMES 1985, Čestný člen JAMES 2021

Originally a civil engineer, since 1989 he has been a freelance mountaineering journalist and photographer, sports events organiser and climber. He has been the secretary of the Slovak Mountaineering Association JAMES since 2000, and was its chairman from 2007 to 2019. Igor Koller is a permanent correspondent – photographer and journalist – of the most important Slovak newspapers and many foreign mountaineering magazines. He won first place in the Milan Kriššák Award photography competition in 1987 and 1989. Placing regularly among the top climbers in national races in the 1970s and early 1980s, winning the Slovak Cup in 1981 and 1982 makes Igor Koller one of the most successful Slovak competitors in rock climbing. He is also a specialist in bouldering, having won the Slovak national races in 1981, 1982 and 1984. He was a member of the junior national team of Czechoslovakia in 1974 and 1975, and a member of the national team in 1976 and 1977. Since then, he has worked in various bodies of mountaineering organisations still remaining among the active Slovak climbers and event organisers. His performances were regularly ranked as the best Czechoslovak and Slovak performances of the year.

Awards: Master of Sports (1976), Gold Badge JAMES (1985), Honorary Member JAMES (2021).