Preskočiť na obsah
mfhf, topografia, background
Kino Istra Kežmarok

Kino Iskra Kežmarok

13. 10. 2023 – piatok

October 13, 2023 – Friday

19.00 Projekcia súťažných filmov Blok 5

7 p.m. Screening of Competition Films – Part 5

Divoké pereje rieky Colorado odhaľujú dávnu históriu Zeme a otvárajú spomienky na človeka, ktorý v mnohých zasial vášeň pre tajomstvá veľkých riek.
The wild rapids of the Colorado River reveal Earth’s ancient history and open memories of a man who planted in many a passion for the mysteries of great rivers.
Staňte sa svedkami jazzového muzicírovania180 m nad zemou a vylezenia najklasickejšej trhliny v púšti.
Witness jazz music 180 meters above the ground and witness the most classic crack in the desert.
Surový a intímny pohľad na freeriderov, ktorí posúvajú hranice na najdrsnejších aljašských skalných stenách.
A raw, intimate look at free-riders pushing the limits on Alaska’s roughest rock faces.
Spieva operu, žije v jaskyni a lezie bouldrové problémy naboso – portrét podivného Francúza.
He sings opera, lives in a cave, and climbs boulder problems barefoot – a portrait of a strange Frenchman.

14. 10. 2023 – sobota

October 14, 2023 – Saturday

19.00 Projekcia súťažných filmov Blok 8

7 p.m. Screening of Competition Films – Part 8

Prvé voľné prelezenie jednej z najťažších ciest na Aljaške, v obrovskej stene najvyššieho vrchu Severnej Ameriky.
The first free ascent of one of the most challenging routes in Alaska, in the massive face of the highest mountain in North America.
Dvaja dobrodružní freerideri pri hľadaní prašanu zablúdili s lyžami až do Afriky
Two adventurous free-riders lost their skis in search of powder all the way to Africa.
Horský vodca a jeho dcéra premýšľajú o živote v horách a spomínajú na tých, ktorí odišli príliš skoro.
A mountain guide and his daughter reflect on life in the mountains and remember those who left too soon.

15. 10. 2023 – nedeľa

October 15, 2023 – Sunday

19.00 Projekcia ocenených filmov
7 p.m. Screening of Award-Winning Films