Preskočiť na obsah
mfhf, topografia, background

NIVES MEROI, ROMANO BENET

Špičkoví alpinisti a himalájisti, ktorí od roku 1989 tvoria pravdepodobne najznámejší manželský pár vo svetovom výškovom horolezctve. Zúčastnili sa viacerých expedícií do Južnej Ameriky, Himalájí a Karakoramu a na svojom konte majú veľa náročných výstupov a prvovýstupov.

Lezú všetko. Od klasických alpských ciest po ľadovcové a zimné lezenie, ako napríklad zimné prvovýstupy Piussiho pilierom v severnej stene Mangart di Coritenza a Cengiadegli Dei v masíve Jof Fuart. V roku 1995 sa im podarilo urobiť hodnotný prvovýstup v severnej stene nádhernej hory Bhagirathi II v indickom Garwale. 

Počas rokov 1998 až 2017 spoločne vystúpili na vrcholy všetkých štrnástich osemtisícoviek, keď všetky výstupy absolvovali férovým spôsobom, bez pomoci výškových nosičov, budovania fixných postupových táborov a kyslíkových prístrojov. V roku 1999 sa im v priebehu desiatich dní podarilo vystúpiť na Čo Oju a Šiša Pangmu a v roku 2003 vyliezli za dvadsať dní na Gašerbrum I, Gašerbrum II a Broad Peak. Nives sa tak stala prvou ženou v histórii, ktorej sa podarilo túto extrémne náročnú trojkombináciu absolvovať. O tri roky neskôr sa stala prvou Taliankou, ktorej sa podarilo vystúpiť na druhú najvyššiu horu sveta K2 a v roku 2007 vystúpila ako prváTalianka bez použitia umelého kyslíka aj na najvyššiu horu sveta Mount Everest. Posledným vrcholom ich Koruny Himalájí bola v roku 2017 Annapurna.

Jednoduchý a čistý alpinizmus. Spojenie dvoch spriaznených duší na ceste k vrcholu. O ich spoločných výstupoch napísala Nives dve knihy, ktoré boli preložené do viacerých jazykov.

8. marca 2010 si Nives Meroi prevzala z rúk prezidenta Talianska najvyššie talianske štátne vyznamenanie Rad za zásluhy o Taliansku republiku.

V máji tohto roku sa im spolu s Petrom Hámorom a Slovincom Bojanom Janom podarilo urobiť pekný prvovýstup v dovtedy neprelezenej západnej stene hory Kabru South (7 318 m), ležiacej vo východnej časti Himalájí, na hraniciach Nepálu a indického Sikkimu.

Top alpinists and Himalayan climbers who, since 1989, have been probably the most famous married couple in high-altitude mountaineering in the world. They have participated in several expeditions to South America, the Himalayas, and the Karakoram and have many demanding ascents and first ascents to their credit.

These climbers tackle a variety of challenges, including traditional alpine routes, glacier climbing, and winter ascents like the Piussi pillar in the north face of Mangart di Coritenza and Cengiadegli Dei in the Jof Fuart massif. One of their most notable accomplishments was the first ascent in the north face of the stunning mountain Bhagirathi II in Garhwal, India in 1995.

Between 1998 and 2017, they successfully climbed all fourteen peaks over 8,000 metres without the assistance of high-altitude porters, fixed advance camps, or oxygen devices. Their achievements were accomplished in a fair manner. In 1999, they climbed Cho Oyu and Shisha Pangma in ten days. In 2003, they completed the challenging triple combination of Gasherbrum I, Gasherbrum II, and Broad Peak in just twenty days. This remarkable feat made Nives the first woman in history to accomplish this difficult task.

In 2003, she accomplished the remarkable feat of becoming the first Italian woman to scale the second highest peak in the world, K2. Then, in 2007, she went on to achieve an even greater feat by becoming the first Italian woman to climb the highest peak in the world, Mt. Everest, without supplemental oxygen. Her final triumph in the Himalayas came in 2017, when they climbed Annapurna, thus completing the Crown of the Himalayas.

Simple and pure alpinism. The union of two soul mates on the way to the top. Nives wrote two books about their joint achievements, translated into several languages.

On March 8, 2010, Nives Meroi received the highest Italian state award, the Order of Merit of the Italian Republic, from the hands of the President of Italy.

Earlier this year, Petr Hámor, Bojan Jan, Nives and Romano successfully completed the first ascent of Mount Kabru South’s west face (7,318 m). This peak is situated on the border of Nepal and Sikkim, India, in the eastern region of the Himalayas.