Preskočiť na obsah
mfhf, topografia, background

Výsledky - Results

31. Medzinárodného festivalu horských filmov Poprad 31 st International Festival of the Mountain Films, Poprad

Porota v zložení: Michael Dillon (Austrália), Aldo Audisio (Taliansko) a Daniel Burlac
(Rumunsko) si od 11. do 13. októbra 2023 prezrela 56 súťažných filmov z 15 krajín sveta. Porota rozhodla, že spomedzi súťažných filmov si ocenenie zaslúžia nasledujúce filmy:

The International Jury, composed of Michael Dillon (Australia), Aldo Audisio (Italy), and Daniel
Burlac (Romania), evaluated 56 competitive films from 15 countries from the 11th till 13th of
October. The Jury decided to award the below listed films:

GRAND PRIX

Ephemeral

Réžia / Director: Alastair Lee, Spojené Kráľovstvo / United Kingdom, 2022

 

Priamo nás vtiahne do boja o zdolanie najťažších ciest aj do snahy filmára tak dobre zachytiť akciu v tých najťažších podmienkach. Máme pocit, že sme priamo pri tom, zdieľame nebezpečenstvo aj bezstarostný spôsob, akým sa horolezci a filmári venujú svojim úlohám.

 

 

Draws us straight into both the battle to scale the hardest routes and the filmmaker’s quest to capture the action so well under the most difficult of conditions. We feel we are right there, sharing both the danger and the light hearted way the climbers and filmmakers go about their tasks.

Cena poroty
The Prize of the Jury

Pionieri / Priekopníci / Pioneers

Réžia / Director: Alessandro Beltrame Taliansko / Italy, 2022

 

Minulosť a súčasnosť sa nádherne prelínajú, ich zobrazením aj emocionálne, a pripomínajú divákovi našu dlhoročnú lásku k horám a ich výzvam.

 

The past and present beautifully intertwined, photographically and emotionally, reminding the viewer of our long standing love of mountains and their challenges.

Cena za mier a ľudskosť
Prize for peace and humanity

Reel Rock 17: Vytrvalé lezenie / Reel Rock 17: Resistance Climbing

Réžia / Director: Nick Rossen, Peter Mortimer, Zachary Barr, USA, 2023

 

Dojímavý príbeh unaveného novinára, ktorý sa vydáva zachytiť príbeh, ale pritom nachádza sám seba. Potvrdenie, že v tomto šialenom svete môže byť lezenie nástrojom mieru.

 

A moving story of a tired journalist heading off to cover a story but in the process finding himself. A reaffirmation that in this crazy world climbing can be an instrument of peace.

Cena za inšpiratívne dobrodružstvo
Prize for inspired adventure

Veľký kaňon / Grand Canyon

Réžia / Director: Pavol Barabáš, Slovensko / Slovakia, 2023

 

Nádherne natočená pocta histórii Veľkého kaňonu a zobrazenie samotnej výzvy a dobre spracovanej osobnej histórie priateľov, vďaka ktorej bola táto cesta pre nich taká výnimočná.

 

A wonderfully filmed tribute to the history of the Grand Canyon, and portrayal of the challenge itself and the well crafted personal history of the companions that made this journey so special for them.

Cena za krátky film
Prize for short film

A Different Kind of Princess Story / Rozprávka o tak trochu inej princeznej

Réžia / Director: Martin Bernard, Česko / Czechia, 2022


Kreatívny príbeh obklopený vnútornou podstatou brilantnej snoubordovej kinematografie.


A creative tale wrapped around an inner core of brilliant snowboarding cinematography.

Cena za expedíciu
Prize for expedition

Jötnar, lezenie medzi ľadovými obrami / Jötnar – Climbing among Ice Giants

Réžia / Director: Lukas Kusstatscher, Taliansko / Italy, 2022

 

Vezme nás na hypnotický výlet, ktorý nás ponorí do krásy Islandu a samotného lezenia.

 

Takes us on a hypnotic trip that steeps us in the beauty of Iceland and of climbing itself.

Čestné uznanie
Honorable Mention

Slovak Direct

Réžia / Director: Rasťo Hatiar, Slovensko / Slovakia, 2023

 

Nádherný príklad pre svet v podaní vynikajúcich slovenských športových výkonov.

 

A wonderful example to the world of outstanding Slovak sports performance.

Čestné uznanie
Honorable Mention

Štít Maličký / The Small Peak

Réžia / Director: Martin Dvořáček, Česko / Czechia, 2023

 

Osobitý portrét lásky človeka k horám, jeho prejavov ich fyzickej krásy a lekcií, ktoré nás môžu naučiť.

 

A special portrait of a mans love of mountains, his expressions of their physical beauty, and the lessons they can teach us.

Čestné uznanie
Honorable Mention

On a marché sous la Terre / Pod povrchom / We Walked under the Earth

Réžia / Director: Alex Lopez, Kanada / Canada, 2022

 

Krásne využíva všetky filmové prvky vrátane vykreslenia osobností jaskyniarov, aby nám pripomenul, že svet pod horami môže byť rovnako krásny a náročný ako vrcholy vysoko nad nimi.

 

Uses beautifully all the elements of cinema including the drawing out the personalities of the cavers, to remind us that the world beneath the mountains can be as equally beautiful and challenging as the peaks high above.

Cena Diváka
Audience Choice Award

Jötnar, lezenie medzi ľadovými obrami / Jötnar – Climbing among Ice Giants

Réžia / Director: Lukas Kusstatscher, Taliansko / Italy, 2022

 

Vezme nás na hypnotický výlet, ktorý nás ponorí do krásy Islandu a samotného lezenia.

 

Takes us on a hypnotic trip that steeps us in the beauty of Iceland and of climbing itself.