Plagát XXVIII.MFHF

Plagát XXVIII.MFHF

Milí priatelia,
chceme Vám predstaviť tohtoročný plagát XXVIII. Medzinárodného festivalu horských filmov v Poprade.
Autorom plagátu je Marcel Kupko a pripajáme aj jeho vyjadrenie k dizajnu plagátu.
 

 
Z kreatívnej autorskej platformy: “Výtvarný dizajn plagátu pre XXVIII. Medzinárodný festival horských filmov v Poprade.
Hlavnou ideou motívu sa javí výtvarné stvárnenie prírodnej scenérie štylizovaných vysokohorských masívov a vybraných fragmentov krajinnej scenérie s hlbokým akcentom na erudovanú výtvarnú skratku (post)moderného charakteru.
Dizajn je spracovaný apriórne klasickými lineárnymi štruktúrami v kombinácii s vybranými profesionálnymi digitálnymi postupmi a technológiami postprocessingu. Svojou saturovanou farebnosťou (pozn.: popis vybranej koloratúry viď. nižšie v komentároch) má prezentovaný vizuál ambície podporovať rôznorodosť všetkých kultúr sveta a všetky vhodné prejavy humanizmu.
Motív upriamuje fundamentálnu faktografickú pozornosť na nevšedne kvalitné športové výkony, vybrané kinematografické diela, snahu, vytrvalosť a energiu ktorú festival dlhoročne, fenomenálne a s úspechom (re)prezentuje.”
 
P.S. Úprimne ďakujem(e) celému organizačnému tímu MFHF za dlhoročnú tvorivú spoluprácu.
 
• Modrá farba
Modrá je farba pokoja. Je symbolom pokojnej hladiny vody, reprezentuje flegmatický (ne)temperament, ženskosť, nehu, vernosť, dôveru, lásku a oddanosť. Z hľadiska vzťahu k chuti reprezentuje sladkosť. Modrá predstavuje tradíciu, reprezentuje stálosť, ktorá pretrvá veky. Tmavší odtieň modrej farby zvyšuje psychologický význam základnej modrej koloratúry. Preferenčné hodnoty tmavomodrej farby reprezentujú potrebu pokoja, a to ako fyziologicky, tak i psychologicky. Tmavomodrá farba znamená nastolenie mieru a spokojnosti, v ktorej má človek pocit vnútornej aj vonkajšej harmónie. Vonkajšia harmónia znamená spokojnosť s vlastným zaradením v spoločnosti ľudí, aj spokojnosť vo vzťahoch. Stav spokojnosti sa vyznačuje zvýšenou citlivosťou, jemným rozlišovaním zmien vo vzťahoch, je predpokladom schopnosti vcítiť sa do iných, uvážlivého premýšľania i hlbokého estetického prežívania.
 
• Červená farba
Červenú farbu možno definovať ako farbu dynamiky, vitality, sily i rozhodnosti. Červenú farbu preferujú aktívni, tvoriví a silní ľudia. Tmavočervená farba predstavuje pokoj i prímerie, je mierom bez vojen. Je farbou vzrušenia, ktoré môže byť vnímané a emocionálne vyjadrené v pozitívnom zmysle ako je láska s miernym erotickým kontextom. Červená pôsobí aj vznešene, preto ju často používali mocní tohto sveta na to, aby vzbudzovali úctu a obdiv. V starej (Indo)Číne bola táto farba spojená najmä so svadobnými obradmi a priamo v čínskom tradicionalizme je červená „farbou šťastia“ . Ďalším  významom červenej je energická akcia, zmena, pretváranie a prenikanie vpred. Preto logicky symbolizuje vzburu, prevrat, či revolúciu. Jej sympatizant dokáže prejaviť nežnosť, srdečnosť i lásku k svojim najbližším.
 
• Oranžová farba
Táto farba je výrazom pre radosť cítenia a prežívania. Človek ju symbolicky porovnáva s vnútornou obrazovou projekciou slnka, tepla i bohatstva. Oranžová farba sa apriórne spája s pozitívnymi asociáciami ako priateľstvo, dobrosrdečnosť, ústretovosť, veselosť, hrejivosť. V Goetheho umeleckom opise je oranžovú farbu možné pripodobniť metaforicky takto: „Oranžová dáva oku pocit hrejivosti a slasti . Predstavuje farbu „vyššieho žiarenia“ a miernejší odlesk zapadajúceho slnka. Preto tiež vytvára príjemné okolie a oblečenie tejto farby pôsobí dojmom potešujúcim,
alebo i veľkolepým.“
 
• Žltá farba
Zmiešaním spektrálneho svetla farby červenej a zelenej vzniká farba žltá. Tým sa vysvetľuje aj psychologické pôsobenie tejto farby. Spája sa tu vzrušenie z červenej farby a vnútorné napätie farby zelenej a vzniká vzrušené napätie, ktoré má tendenciu uvoľňovať sa. Žltá symbolizuje dynamickú pohybovú energiu, ktorá vystupuje von. Používa sa pre znázornenie slnka, ktoré je vo svojej podstate dynamickým uvoľňovaním energie. Žltá je základná farba, ktorá symbolizuje primárnu ľudskú potrebu rozvíjať sa. Je v nej nádej, túžba po radosti i rozkoši. Táto farba povzbudzuje, oslobodzuje, pôsobí veselo a zároveň otvorene. Záľuba v žltej farbe značí tiež duchovnú čulosť, vnútornú bdelosť a ochotu stále sa niečomu učiť.
 
• Biela farba
Biela farba je koncovým bodom svetelnosti, ktorý v tomto zmysle predstavuje extrém. Je výrazom uvoľnenia, úteku, oslobodenia sa od všetkého, čo sa javí ako prekážka. Predstavuje absolútnu slobodu pre všetky možnosti, je to čistý stôl, nepopísaná stránka, nový začiatok. V tomto zmysle je logické, že nevinnosť rovnako, ako nevesta sa obliekajú do bieleho. Vo východných kultúrach je biela farba symbolom smrti. Je tiež symbolickým vyjadrením nového začiatku. Tieto kultúry smrť považujú za začiatok nového prevtelenia alebo za vstup do nirvány. Biela je tiež farbou chladu (sneh, ľad), čistoty a poriadku. Vyvoláva dojem svetla, pretože má najvyšší koeficient odrazu, ale aj ľahkosti. Dokáže utíšiť bolesť. Je farbou neutrality. Vnucuje nevinnosť, láskavosť – čisté city.
 
• Čierna farba
Čierna farba je opakom bielej farby, je to koncový bod tmavosti. Demonštruje konečné rozhodnutie. Čierna farba je symbolom času, renesancie individuality, reprezentuje ľudí, ktorí odmietajú osudovosť. Čiernu farbu možno považovať za symbol dominantnosti, vznešenosti, dôstojnosti, autoritatívnosti i elegancie. Metaforický verbálny výraz „čierne na bielom“ výstižne charakterizuje pragmatický rozmer všeobecne záväznej právnej dokumentácie (zmluvy, dohody), ktorú je nutné považovať za jeden z fundamentálnych princípov kvalitného fungovania demokratickej spoločnosti.
 
Zdroj (vybrané textové fragmenty) – Rigorózna práca:
“Od výtvarnej skratky prostredníctvom symbolu k utilitárnemu pragmatizmu”,
autor: PhDr. Marcel Kupko / školiteľ: PaedDr. Helena Bálintová, PhD. 
odborný oponent: PaedDr. Janka Pálková, PhD. (Banská Bystrica – 2013)
Porotcovská anketa

Porotcovská anketa

Na porotcovské stoličky 27. ročníka Medzinárodného festivalu horských filmov zasadli: Piotr Pustelnik z Poľska, Boris Hlaváček z Čiech a Anton Pacek zo Slovenska. Úlohou trojčelnnej medzinárodnej poroty bolo vybrať spomedzi 47 súťažných filmov tie najlepšie v jednotlivých kategóriách (čestné uznanie poroty, cena za najlepší športový výkon, najlepší film s ekologickým zameraním…). Jednohlasne sa zhodli aj na snímke, ktorá získa hlavnú cenu Grand Prix za najlepší film tohto ročníka festivalu. Víťazné filmy si budete môcť pozrieť v poslednom bloku po slávnostnom vyhlásení výsledkov o 16.00 hodine.

Piotr Pustelnik: „Videli sme naozaj širokú škálu filmov – veselé, smutné, dlhé, krátke, rôzne športy, portréty osobností… Vybrať spomedzi týchto kvalitných filmov bolo naozaj ťažké, no niektoré nás ozaj nadchli – zaskočili témou či spracovaním. Zdá sa mi, že filmy na festivaloch sú čoraz lepšie. Určite pre mňa vyhralo viac filmov ako len tých, ktoré získali ocenenie.“

Boris Hlaváček: „Teší ma, že horské filmy nie sú len popisné, nie sú všetky rovnaké – o vylezení nejakého kopca. Tohtoročné filmy boli plné príbehov, ukazovali medziľudksé vzťahy v horách, profesie, boj človeka so sebou samým i prírodou, ktorú však nikdy nemôže poraziť. Mnohé nám ukázali filozofické pohľady na vzťah človeka a prírody a zanechali v nás hlboký dojem.“

Anton Pacek: „Kvalita všetkých filmov, ktoré organizátori zaradili do súťaže, bola naozaj veľmi vysoká. Na výbere víťazných filmov sme sa zhodli. Niektoré naozaj niečím vyčnievali od ostatných – vyvolali v nás zážitky, ktoré v nás ešte dlhší čas rezonovali.“  

(k8)

 

Grónske dobrodružstvo

Grónske dobrodružstvo

Liezť začínal na Tomášovskom výhľade v Slovenskom raji no dostal sa aj omnoho ďalej. Reč je o Michalovi Sabovčíkovi, ktorý momentálne realizuje projekt Seven Virgin Summits, ktorého cieľom je vylezenie nezdolaných, teda panenských vrchov na siedmich kontinentoch.

So zážitkami z nepoznaného Grónska sa s návštevníkmi festivalu podelil Michal Sabovčík, Silvia Krištofovičová a Martin Krasňanský. 

Read More Read More

Festival Cup 2019

Festival Cup 2019

Lezci z celého Slovenska si v rámci festivalu zmerali sily v boulderingu – lezeckej disciplíne, ktorá sa stane súčasťou olympijských hier v Tokiu 2020. Festival Cup, ktorý bol súčasťou Slovenského pohára, prilákal na námestie sv. Egídia 29 lezcov a desiatky divákov.

Na preteky sa registrovalo 29 špičkových lezcov, z toho 21 mužov a 8 žien. Od 10.00 hodiny absolvovali kvalifikačné kolá na 8 bouldroch – cestách rôznej náročnosti. Šesť najlepších žien a osem mužov postúpilo do finále, kde mali štyri minúty na prelezenie jednotlivých bouldrov. Tie rozhodli o víťazoch pretekov:

Read More Read More

Dôchodok himalájistu môže byť vzrušujúci

Dôchodok himalájistu môže byť vzrušujúci

Piotr Pustelnik prial pozvanie do Popradu ako priateľ a spolulezec Petra Hámora, ale aj ako porotca a festivalový hosť. Spomínal, ako pred 9 rokmi spoločne s Petrom vyšli na Annapurnu, aké radosti a trápenia zažíval počas 20 rokov aktívneho lezenia a ako si užíva dôchodok, ktorý má od nudného a pokojného naozaj ďaleko.

Porozprával o svojej novej záľube – ťahaní saní po ľadovej krajine, putovaní stovky kilometrov s ťažkým nákladom v nekonečnej hmle, zime, vetre o sile víchrice, o výstupoch na najvyššie body ľadových plání, o tom, čo ho tieto výpravy naučili. Divákom priblížil krajiny, kde žije viac medveďov ako ľudí a kde aj počas noci svetlo nezhasína. 

Na vysoké hory však nezanevrel. Minulý rok sa pokúšal vystúpiť na peruánsky Huascarán, no asi 100 metrov pod vrcholom sa musel otočiť. Zastavili ho odtopené snehové bloky, ktoré zatarasili cestu a znemožnili výstup. Komplikácie na Piotrových posledných cestách mali spoločného menovateľa: globálne otepľovanie.