VÝSLEDKY – RESULTS

VÝSLEDKY – RESULTS

V Ý S L E D K Y    –    R E S U L T S

XXVIII. Medzinárodného festivalu horských filmov Poprad
28th International Festival of the Mountain Films, Poprad

 

Porota v zložení Mária Dutková (Slovenská republika), Jerzy Porębski (Poľsko), Steve Lichtag (Česká republika) si od 14. do 17. októbra 2020 prezrela 45 súťažných filmov zo 15 krajín sveta. Porota rozhodla, že spomedzi súťažných filmov si ocenenie zaslúžia nasledujúce filmy:

The International Jury, composed of Maria Dutkova (Slovak Republic), Jerzy Porębski (Poland)  and Steve Lichtag (Czech Republic) evaluated 45 competitive films from 15 countries             between 14th and 17th October 2020. The Jury decided to award the below listed films:

 

GRAND PRIX

Everest – najťažšia cesta  /   Everest – The Hard Way

Réžia / Director:  Pavol Barabáš                                                         Slovensko / Slovakia,  2020

Za dokonalé dramatické uchopenie príbehu prelezenia najťažšej cesty na Evereste štvoricou špičkových slovenských horolezcov. Najväčšia tragédia v dejinách slovenského horolezectva je zobrazená cez emócie vedúceho expedície. Talent režiséra umožnil citlivým spôsobom poukázať jej príbeh a následky.
For a perfect dramatic grasp of the story of climbing the most difficult route on Everest by four top Slovak climbers. The greatest tragedy in the history of Slovak moutaineering is depicted through the emotions of the expedition leader. The film director´s talent made it possible to point out the story and its consequences in a sensitive way.

 

Cena poroty / The Prize of the Jury

Nechcený autoportrét / The Unwanted – Self Portrait

Réžia / Director: Rastislav Hatiar                                                         Slovakia / Slovensko,2020

Za originálne uchopený príbeh straty priateľa cez rozhovory realizované zvláštnym autorským spôsobom.
For the originality of the story of a friend´s loss captured through the interviews conducted in an author´s  authentic way.

 

Cena za najlepší krátky film
The Prize for the Best Shortfilm

Hmlovina / Nebula

Réžia / Director: Jay Trusler                                       Kanada / Canada, 2019

Za umelecké stvárnenie technickej náročnosti vzniku originálnej fotografie.
For an artistic expression of a technically complex process, in which the original photograph is created.

 

Cena za najlepší horolezecký film
The Prize for the Best Mountaineering Film

Dreamland

Réžia / Director: Stanisŀaw Berbeka                                     Poľsko / Poland, 2018

Za emotívnu výpoveď syna o živote a výnimočnosti svojho otca.
For an emotional testimony about the life and exceptionality of his father.

 

Cena za najlepší dobrodružný film
The Prize for the Best Adventurous Film

Salto je kráľ  /  Salto is the King

 Réžia / Director: Pavol Barabáš                                          Slovensko / Slovakia, 2020

                        Za príbeh výnimočnej partie kamarátov, ktorá ani v najextrémnejších podmienkach nestráca humor a pozitívnu energiu.
                  For the story of an extraordinary group of friends who do not lose humor and positive energy even in the most extreme conditions.

 

Čestné uznanie  /  Honorable Mention

 Reel Rock: Štáty podľa Joea  /  Reel Rock: United States of Joe´s

 Réžia / Director: Peter Mortimer                                                                 USA, 2019

Za skvele postavený príbeh o prepojení životných filozofií rôznych kultúr a generácii.
For a well-built story about connecting the life philosophies of different cultures and generations.  

            

Čestné uznanie / Honorable Mention

 Ufo life

Réžia / Director: Jan Šimánek                              Česká republika / Czech Republic, 2020

Za dokonale pravdivú výpoveď o dráhe vrcholového horolezca a jeho rodinnom zázemí.
For a perfectly true expression of a top climber´s career and his family background.

 

 

Slovo na záver

Slovo na záver

Tohtoročnému festivalu ubiehajú posledné desiatky minút. Päťdňový seriál premietania filmov z oblasti horolezectva, lyžovania, ultrabehu, jaskyniarstva či expedícií do nepoznaných kútov sveta ponúkol kvalitnú ochutnávku rozmanitých filmárskych pohľadov, dobrodružný náboj a nechýbal ani adrenalín.

MFHF sa koná v Poprade pravidelne druhý októbrový týždeň už od roku 1993. Popradský festival je jedným z 26 členov Medzinárodnej aliancie pre horský film. Do festivalovej prehliadky sa tentoraz prihlásilo celkovo 98 filmov z 18 krajín.

Read More Read More

Online anketa o online festivale

Online anketa o online festivale

Hoci festival horských filmov má za sebou 28. ročník, prvý raz sa konal online – u divákov doma. Tešili sme sa na stretnutia v Poprade, no filmová prehliadka sa tento rok konala v mestách po celom Slovensku, dokonca aj v zahraničí. Na dojmy z premietaní sme sa opýtali niekoľkých divákov a diváčok: 

Katarína, Poprad: Filmy som sledovala takmer každý deň. Chýbala mi však pravá festivalová atmosféra.

Read More Read More

„Nemožné“ sa stalo možným

„Nemožné“ sa stalo možným

Britský horolezec Chris Bonington sa vyjadril, že je nemožné vyliezť alpským štýlom na najvyššiu horu sveta juhozápadnou stenou. Jeho slová sa stali výzvou pre štyroch špičkových slovenských horolezcov: Dušan Becík, Peter Božík, Jaroslav Jaško a Jozef Just v roku 1988 nastúpili do najstrmšej steny Everestu. Chýbalo málo a stali by sa najlepšími z najlepších.

Filmový dokument Everest – najťažšia cesta je pamiatkou na tých, ktorí stáli na vrchole Mount Everestu, zdolali ho najťažšou cestou alpským štýlom, no nevrátili sa… V 52-minútovom filme Pavla Barabáša sú použité autentické zábery a účinkujú v ňom lezecké legendy ako napr. Chris Bonington, Ivan Fiala, Peter Habeler, Peter Hámor, Mára Holeček.

Read More Read More

Nechcený autoportrét Rasťa Hatiara

Nechcený autoportrét Rasťa Hatiara

Majestátny aj krutý. Mlynárov žľab. Túra, na ktorú sa tešili niekoľko rokov. Kľúčové miesto mali úspešne za sebou. Podmienky sa zdali ideálne. Až kým neprišiel nečakaný náraz, biela tma a potom ticho…

            Filmár Rastislav Hatiar za pádu ďalších lavín zostúpil dolu. Z vlastného donútenia zapol kameru a spravil záber – svedectvo zlého sna. To, čo natočil, zistil až po niekoľkých mesiacoch.

Read More Read More