Premietame v kine Tatran Poprad

Premietame v kine Tatran Poprad

Tento týždeň sme pripravili pre Vás víťazné filmy XXVIII. Medzinárodného festivalu horských filmov v Poprade. Tí z Vás, ktorí si chcú pozrieť filmy na veľkom plátne môžu v kine Tatran v Poprade (https://www.kinotatran.sk). Vstupné na celý blok : 5 €

10. 12. 2020 štvrtok o 19.00

Cena za najlepší horolezecký film / The Prize for the Best Mountaineering Film

Dreamland
Réžia: Stanisŀaw Berbeka, Poľsko, 86 min., titulky
Za emotívnu výpoveď syna o živote a výnimočnosti svojho otca.
For an emotional son´s testimony about the life and exceptionality of his father.

Cena za najlepší krátky film / The Prize for the Best Short Film

Hmlovina / Nebula
Réžia: Jay Trusler, Kanada, 13 min
Za umelecké stvárnenie technickej náročnosti vzniku originálnej fotografie.
For the artistic portrayal of a technical complexity of the original photograph creation.

11.12.2020 piatok o 19.00

GRAND PRIX

Everest – najťažšia cesta / Everest – The Hard Way
Réžia: Pavol Barabáš, Slovensko, 52 min.
Za dokonalé dramatické uchopenie príbehu prelezenia najťažšej cesty na Evereste štvoricou špičkových slovenských horolezcov. Najväčšia tragédia v dejinách slovenského horolezectva je zobrazená cez emócie vedúceho expedície. Talent režiséra umožnil citlivým spôsobom poukázať na jej príbeh a následky.
For a perfect dramatic grasp of the story of climbing the most difficult route on Everest by four top Slovak climbers. The greatest tragedy in the history of Slovak moutaineering is depicted through the emotions of the expedition leader. The film director´s talent made it possible to point out the story and its consequences in a sensitive way.

Cena za najlepší dobrodružný film / The Prize for the Best Adventure Film

Salto je kráľ / Salto is the King
Réžia: Pavol Barabáš, Slovensko, 64 min.
Za príbeh výnimočnej partie kamarátov, ktorá ani v najextrémnejších podmienkach nestráca humor a pozitívnu energiu.
For the story of an extraordinary group of friends who do not lose humor and positive energy even in the most extreme conditions.

12.12. 2020 sobota o 19.00

 Čestné uznanie / Honorable Mention

Ufo Life
Réžia / Director: Jan Šimánek, Česká republika, 37 min.
Za dokonale pravdivú výpoveď o dráhe vrcholového horolezca a jeho rodinnom zázemí.
For a stunningly accurate enactment of a top climber´s career and his family background.

Cena poroty / The Prize of the Jury

Nechcený autoportrét / The Unwanted – Self Portrait
Réžia: Rastislav Hatiar, Slovensko, 67 min.
Za originálne uchopený príbeh straty priateľa cez rozhovory realizované zvláštnym autorským spôsobom.
For the originally captured story of the friend´s loss through the interviews conducted in an author´s authentic way.

Premietanie v Spišskej Novej Vsi

Premietanie v Spišskej Novej Vsi

Tento týždeň sme pripravili pre Vás víťazné filmy XXVIII. Medzinárodného festivalu horských filmov v Poprade. Tí z Vás, ktorí si chcú pozrieť filmy na veľkom plátne môžu v Spišskej Novej Vsi, v kine Mier ( http://www.mkc.snv.sk/ ). Vstupné na celý blok : 5 €

V decembri pripravujeme premietanie aj v Poprade.

 

27. – 28. 11. 2020 piatok, sobota o 19.00

EVEREST – NAJŤAŽŠIA CESTA, GRAND PRIX

Za dokonalé dramatické uchopenie príbehu prelezenia najťažšej cesty na Evereste štvoricou špičkových slovenských horolezcov. Najväčšia tragédia v dejinách slovenského horolezectva je zobrazená cez emócie vedúceho expedície. Talent režiséra umožnil citlivým spôsobom poukázať na jej príbeh a následky.

Réžia: Pavol Barabáš, Slovensko, 52 min.

 

NECHCENÝ AUTOPORTRÉT, Cena poroty

Za originálne uchopený príbeh straty priateľa cez rozhovory realizované zvláštnym autorským spôsobom.

Réžia: Rastislav Hatiar, Slovensko, 67 min.

 

29. 11. 2020 nedeľa o 19.00

SALTO JE KRÁĽ, Cena za najlepší dobrodružný film

Za príbeh výnimočnej partie kamarátov, ktorá ani v najextrémnejších podmienkach nestráca humor a pozitívnu energiu.

Réžia: Pavol Barabáš, Slovensko, 80 min.

 

DREAMLAND, Cena za najlepší horolezecký film

Za emotívnu výpoveď syna o živote a výnimočnosti svojho otca.

Réžia: Stanisŀaw Berbeka, Poľsko, 86 min., titulky

VÝSLEDKY – RESULTS

VÝSLEDKY – RESULTS

V Ý S L E D K Y    –    R E S U L T S

XXVIII. Medzinárodného festivalu horských filmov Poprad
28th International Festival of the Mountain Films, Poprad

 

Porota v zložení Mária Dutková (Slovenská republika), Jerzy Porębski (Poľsko), Steve Lichtag (Česká republika) si od 14. do 17. októbra 2020 prezrela 45 súťažných filmov zo 15 krajín sveta. Porota rozhodla, že spomedzi súťažných filmov si ocenenie zaslúžia nasledujúce filmy:

The International Jury, composed of Maria Dutkova (Slovak Republic), Jerzy Porębski (Poland)  and Steve Lichtag (Czech Republic) evaluated 45 competitive films from 15 countries             between 14th and 17th October 2020. The Jury decided to award the below listed films:

 

GRAND PRIX

Everest – najťažšia cesta  /   Everest – The Hard Way

Réžia / Director:  Pavol Barabáš                                                         Slovensko / Slovakia,  2020

Za dokonalé dramatické uchopenie príbehu prelezenia najťažšej cesty na Evereste štvoricou špičkových slovenských horolezcov. Najväčšia tragédia v dejinách slovenského horolezectva je zobrazená cez emócie vedúceho expedície. Talent režiséra umožnil citlivým spôsobom poukázať jej príbeh a následky.
For a perfect dramatic grasp of the story of climbing the most difficult route on Everest by four top Slovak climbers. The greatest tragedy in the history of Slovak moutaineering is depicted through the emotions of the expedition leader. The film director´s talent made it possible to point out the story and its consequences in a sensitive way.

 

Cena poroty / The Prize of the Jury

Nechcený autoportrét / The Unwanted – Self Portrait

Réžia / Director: Rastislav Hatiar                                                         Slovakia / Slovensko,2020

Za originálne uchopený príbeh straty priateľa cez rozhovory realizované zvláštnym autorským spôsobom.
For the originality of the story of a friend´s loss captured through the interviews conducted in an author´s  authentic way.

 

Cena za najlepší krátky film
The Prize for the Best Shortfilm

Hmlovina / Nebula

Réžia / Director: Jay Trusler                                       Kanada / Canada, 2019

Za umelecké stvárnenie technickej náročnosti vzniku originálnej fotografie.
For an artistic expression of a technically complex process, in which the original photograph is created.

 

Cena za najlepší horolezecký film
The Prize for the Best Mountaineering Film

Dreamland

Réžia / Director: Stanisŀaw Berbeka                                     Poľsko / Poland, 2018

Za emotívnu výpoveď syna o živote a výnimočnosti svojho otca.
For an emotional testimony about the life and exceptionality of his father.

 

Cena za najlepší dobrodružný film
The Prize for the Best Adventurous Film

Salto je kráľ  /  Salto is the King

 Réžia / Director: Pavol Barabáš                                          Slovensko / Slovakia, 2020

                        Za príbeh výnimočnej partie kamarátov, ktorá ani v najextrémnejších podmienkach nestráca humor a pozitívnu energiu.
                  For the story of an extraordinary group of friends who do not lose humor and positive energy even in the most extreme conditions.

 

Čestné uznanie  /  Honorable Mention

 Reel Rock: Štáty podľa Joea  /  Reel Rock: United States of Joe´s

 Réžia / Director: Peter Mortimer                                                                 USA, 2019

Za skvele postavený príbeh o prepojení životných filozofií rôznych kultúr a generácii.
For a well-built story about connecting the life philosophies of different cultures and generations.  

            

Čestné uznanie / Honorable Mention

 Ufo life

Réžia / Director: Jan Šimánek                              Česká republika / Czech Republic, 2020

Za dokonale pravdivú výpoveď o dráhe vrcholového horolezca a jeho rodinnom zázemí.
For a perfectly true expression of a top climber´s career and his family background.

 

 

Slovo na záver

Slovo na záver

Tohtoročnému festivalu ubiehajú posledné desiatky minút. Päťdňový seriál premietania filmov z oblasti horolezectva, lyžovania, ultrabehu, jaskyniarstva či expedícií do nepoznaných kútov sveta ponúkol kvalitnú ochutnávku rozmanitých filmárskych pohľadov, dobrodružný náboj a nechýbal ani adrenalín.

MFHF sa koná v Poprade pravidelne druhý októbrový týždeň už od roku 1993. Popradský festival je jedným z 26 členov Medzinárodnej aliancie pre horský film. Do festivalovej prehliadky sa tentoraz prihlásilo celkovo 98 filmov z 18 krajín.

Read More Read More

Online anketa o online festivale

Online anketa o online festivale

Hoci festival horských filmov má za sebou 28. ročník, prvý raz sa konal online – u divákov doma. Tešili sme sa na stretnutia v Poprade, no filmová prehliadka sa tento rok konala v mestách po celom Slovensku, dokonca aj v zahraničí. Na dojmy z premietaní sme sa opýtali niekoľkých divákov a diváčok: 

Katarína, Poprad: Filmy som sledovala takmer každý deň. Chýbala mi však pravá festivalová atmosféra.

Read More Read More